Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Dotyczy postępowania na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów 
z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych na przełomie III i IV kwartału 2019 roku, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych - unieważnienie postępowania