Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby GCUW. Nr referencyjny PN-08/GCUW/2021.

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3 GRUDNIA 2021, GODZ. 09:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: odpowiedzi_PN08GCUW2021_13101-sig (282.93 KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Ogloszenie o zmianie ogloszenia_2021_BZP 00293315_01 (40.19 KB)

Termin składania ofert: 1 grudnia 2021 r., godzina: 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

NR BZP: 2021/BZP 00280252/ 01

NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: PN-08/GCUW/2021

Dokumenty zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu_2021_BZP 00280252_01 (135.44 KB)

PN-08GCUW2021_SWZ (389.2 KB)

PN-08GCUW2021_Zal. 1_OPZ (195.23 KB)

PN-08GCUW2021_Zal. 2_Formularz ofertowy (46.6 KB)

PN-08GCUW2021_Zal. 3_Oswiadczenie art. 125 (33.77 KB)

PN-08GCUW2021_Zal. 4_Wzor umowy (178.43 KB)

PN-08GCUW2021_Zal. 5_Klauzula RODO (1.18 MB)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: odpowiedzi_PN08GCUW2021_13098-sig (285.65 KB)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: odpowiedzi_PN08GCUW2021_13272-sig (284.3 KB)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: PN-08GCUW2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig (275.08 KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN08GCUW2021_3.12.2021-sig (286.39 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2: PN-08GCUW2021_wybor oferty w cz. 2 (80.31 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1: PN08GCUW2021_wybor oferty_cz.1 (84.71 KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Ogloszenie o wyniku postepowania_2021_BZP 00334170_01 (89.72 KB)

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY:

CZ. 1 - Ogloszenie o wykonaniu umowy_cz. 1_2022_BZP 00028886_01 (54.2 KB)

CZ. 2 - Ogloszenie o wykonaniu umowy_cz. 2_2022_BZP 00028913_01 (59.63 KB)

Metryczka publikacji