Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Dostawa komputerów przenośnych na potrzeby Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. Nr referencyjny PN-03/GCUW/2021.

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2021 r., godzina: 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

NR BZP: 2021/BZP 00149262/01

NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: PN-03/GCUW/2021

Dokumenty zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu_2021BZP 0014926201 (100.89 KB)

PN-03GCUW2021_SWZ-sig (594.39 KB)

PN-03GCUW2021_Zal. 1_OPZ (135.04 KB)

PN-03GCUW2021_Zal. 2_Formularz ofertowy (46.44 KB)

PN-03GCUW2021_Zal. 3_Oswiadczenie art. 125 (34 KB)

PN-03GCUW2021_Zal. 4_Wzor umowy (171.68 KB)

PN03GCUW2021_Zal. 5_Klauzula RODO (1.18 MB)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: PN-03GCUW2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig (301.94 KB)

FORMULARZ OFERTOWY - ERRATA: PN-03GCUW2021_Zal. 2_Formularz ofertowy_ERRATA (46.49 KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN03GCUW2021_25.08.2021-sig (294.45 KB)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: PN03GCUW2021_wybor oferty (104.78 KB)

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY: PN03GCUW2021_uniewaznienie czynnosci wyboru oferty (74.29 KB)

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wniosek o przedluzenie terminu zwiazania oferta_PN03GCUW2021-sig (286.06 KB)

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT I PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: PN03GCUW2021_ponowny wybor oferty (126.78 KB)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: PN03GCUW2021_uniewaznienie postepowania_7.10.2021 (794.36 KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Ogloszenie o wyniku postepowania (58.57 KB)

Metryczka publikacji