Dane teleadresowe GCUW

Centrum czynne jest w godzinach 07:30-15:30 w dni pracujące.

Z pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się również telefonicznie bądź drogą mailową.

  • tel. 58 506 51 20 

Wew. 101 – sekretariat Hallera

Wew. 501 – sekretariat Wrzeszczańska

 

Centrum posiada trzy lokalizacje:

1. Dyrektor, Z-ca Dyrektora (pion finansowo-księgowy), Główna Księgowa, Referat Organizacyjny GCUW
siedziba główna:
aleja Generała Józefa Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk;
sekretariat Hallera: tel. 58 506 51 20 wew. 101 - I piętro (winda)          

2. Z-ca Dyrektora (pion kadrowo-płacowy), Referat Kadr, Referat Płac, Służby BHP, Zespół Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
ul. Wrzeszczańska 29
80-409 Gdańsk; 
sekretariat Wrzeszczańska: tel. 58 506 51 20 wew. 501 - I piętro (winda) 

 

3.  Zespół Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów (siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń):

ul. Kartuska 32/34 (II piętro - winda)
80-104 Gdańsk
tel.: 58 520 21 80, mail: socjalny@gcuw.edu.gdansk.pl

 

Metryczka publikacji