Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji

Dane teleadresowe GCUW

Centrum czynne jest w godzinach 07:30-15:30 w dni pracujące.

Z pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się również telefonicznie bądź drogą mailową.

  • tel. 58 506 51 20 

Wew. 101 – sekretariat Hallera

Wew. 501 – sekretariat KOGA

  • mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
  • Adres skrytki podawczej e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP  

 

Centrum posiada trzy lokalizacje:

1. Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główna księgowa, Księgowość, Składnica Akt, Zamówienia Publiczne - siedziba główna:
aleja Generała Józefa Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk;
sekretariat Hallera: tel. 58 506 51 20 wew. 101;                             

2. Z-ca Dyrektora, Kadry, Płace, BHP i Referat Rozliczania Programów i Projektów - budynek Centrum Administracyjno-Usługowego KOGA:
ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk; 
sekretariat KOGA: tel. 58 506 51 20 wew. 501;       

3.  Zespół Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów oraz Zespół Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej - budynek Bursy Gdańskiej:

ul. Grzegorza Piramowicza 2
80-218 Gdańsk - Wrzeszcz

  • Zespół Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów: tel.: 58 520 21 80, mail: socjalny@gcuw.edu.gdansk.pl
  • Zespół Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej: tel.: 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.edu.gdansk.pl
    Przyjmowanie wniosków w każdy pierwszy tydzień miesiąca oprócz stycznia, lipca i sierpnia;