Audyty i kontrole

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a tiret drugie oraz lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 t.j. z pn. zm.) Gdańskie Centrum Usług Wspólnych publikuje:
Metryczka publikacji