Audyty i kontrole

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit.a tiret drugie oraz lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2022.902 t.j. z pn. zm.):

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających nie spełnia wymagań WCAG 2.1 w zakresie dostępności cyfrowej, określonych w Załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019 poz. 848 ).

Alternatywny sposób dostępu do zamieszczonych treści można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z Głównym specjalistą ds. kontroli zarządczej GCUW, p. Magdaleną Dudek tel. 58 506-51-20 wew. 292 lub drogą mailową: m.dudek@gcuw.edu.gdansk.pl


Łącze do Planu kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku na rok 2023

 

Metryczka publikacji