BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że

 

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów pozostaje w trybie pracy zdalnej,
tzn. bez bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, na nr: 58 520 21 80 lub mailowego na adres socjalny@gcuw.pl

Wnioski można składać:

 • pocztą na adres:

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

lub

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk

"Dział Socjalny Emerytów i Rencistów”

 • Pocztą elektroniczną w formie skanu na e-mail: socjalny@gcuw.pl
 • Do skrzynki, umieszczonej przy głównym wejściu do BURSY Gdańskiej, przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku

 

KOMUNIKAT

Termin składania wniosków o przyznanie zapomóg świątecznych oraz innych świadczeń z ZFŚS upływa z dniem 30 LISTOPADA 2020 r.

Aby otrzymać zapomogę świąteczną należy złożyć:

 1. Oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2019 rok – pobierz tutaj Oświadczenie (49.5 KB)
 2. Wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – pobierz tutaj Wniosek (33 KB)

ZAŁĄCZNIKI:

 • W przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia – zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki lub kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej;
 • Zeznanie podatkowe PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 wszystkich wymienionych w oświadczeniu członków rodziny.

Druki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wczasów turystycznych (do pobrania tutaj (39.5 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dopłaty do skierowań na wczasy wypoczynkowe, wczasy rehabilitacyjno–lecznicze, do sanatorium (do pobrania tutaj)
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wypoczynku dzieci (do pobrania tutaj).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wycieczki (do pobrania tutaj).
 • Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów (do pobrania tutaj).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom pożyczki mieszkaniowej (do pobrania tutaj).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom zapomogi świątecznej (do pobrania tutaj (33 KB) ).
 • Oświadczenie o wysokości dochodów netto (do pobrania tutaj (49.5 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom wsparcia finansowego z okazji jubileuszu urodzin: 75,  80,  85,  90,  95  i  100 lat (do pobrania tutaj).

Regulamin ZFŚS (177.26 KB)

Aneks Nr 1 do Regulaminu ZFŚS.PDF (2.43 MB)

Aneks Nr 2 do Regulaminu ZFŚS.PDF (1.02 MB)

Aneks Nr 3 do Regulaminu ZFŚS.PDF (1.61 MB)

Aneks Nr 4 do Regulaminu ZFŚS.PDF (2.96 MB)

Aneks Nr 5 do Regulaminu ZFŚS.PDF (533.07 KB)

 

Struktura Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów

Anna Zamiejska – Kierownik Działu

Aleksandra Grzebińska – Specjalista ds. księgowości

Jolanta Urbańska – Specjalista ds. księgowości

Krystyna Grzebińska – Specjalista ds. księgowości

metryczka publikacji