BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że

 

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów pozostaje w trybie pracy zdalnej,
tzn. bez bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, na nr: 58 520 21 80 lub mailowego na adres socjalny@gcuw.pl

Wnioski można składać:

 • pocztą na adres:

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

lub

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk

"Dział Socjalny Emerytów i Rencistów”

 • Pocztą elektroniczną w formie skanu na e-mail: socjalny@gcuw.pl
 • Do skrzynki, umieszczonej przy głównym wejściu do BURSY Gdańskiej, przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku

 

KOMUNIKAT

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z ZFŚS na pierwsze półrocze 2021 roku:

- zapomogi socjalne, refundacje różnych form wypoczynków, wsparcia finansowe - do 12-go każdego miesiąca

- wczasy turystyczne tzw. "pod gruszą" 01.03.2021 r. - 30.04.2021 r.

- pożyczki na remont mieszkania

marzec:       01.02.2021 r. - 12.03.2021 r.

czerwiec:    03.05.2021 r. - 10.06.2021 r.

 


Druki do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wczasów turystycznych (do pobrania Tutaj (53.7 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dopłaty do skierowań na wczasy wypoczynkowe, wczasy rehabilitacyjno–lecznicze, do sanatorium (do pobrania Tutaj (54.85 KB) )
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wypoczynku dzieci (do pobrania Tutaj (52.61 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom dofinansowania do wycieczki (do pobrania Tutaj (51.04 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej/losowej z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów (do pobrania Tutaj (53.7 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom pożyczki mieszkaniowej (do pobrania Tutaj (62.83 KB) ).
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom zapomogi świątecznej (do pobrania Tutaj (47.59 KB) ).
 • Oświadczenie o wysokości dochodów netto (do pobrania Tutaj (84.21 KB) )
 • Wniosek o przyznanie emerytom i rencistom wsparcia finansowego z okazji jubileuszu urodzin: 75,  80,  85,  90,  95  i  100 lat (do pobrania Tutaj (44.47 KB) ).

Regulamin ZFŚS (827.99 KB)


Tabela dofinansowania do wycieczek, wczasów wypoczynkowych, wczasów profilaktyczno-leczniczych, sanatoriów, wypoczynku dla dzieci (102.95 KB)

 

Struktura Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów

Anna Zamiejska – Kierownik Działu

Aleksandra Grzebińska – Specjalista ds. księgowości

Jolanta Urbańska – Specjalista ds. księgowości

Krystyna Grzebińska – Specjalista ds. księgowości

metryczka publikacji