BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Herb Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.pl

Dla placówek obsługiwanych

  • Procesy – wykazy czynności:

Dochody – Kliknij aby pobrać plik
Kadry – Kliknij aby pobrać plik
Kasa dochodowa – Kliknij aby pobrać plik
Obsługa bankowa – Kliknij aby pobrać plik
Planowanie – Kliknij aby pobrać plik
Płace – Kliknij aby pobrać plik
Programy, projekty dofinansowane ze środków UE – Kliknij aby pobrać plik
Służbowe karty płatnicze – Kliknij aby pobrać plik
Wydatki – Kliknij aby pobrać plik