BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dane teleadresowe GCUW

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych wznawia system pracy zdalnej od 12.11.2020 r.

Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się telefonicznie,
bądź drogą mailową.

 

Centrum czynne jest w dni pracujące w godzinach 07:30-15:30

Z pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się również telefonicznie bądź drogą mailową.

 • tel. 58 506 51 20 

Wew. 101 – sekretariat Hallera

Wew. 501 – sekretariat KOGA

 • mail: gcuw@gcuw.pl
 • Adres skrytki podawczej e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP  

 

Centrum posiada trzy lokalizacje:

1. Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główna księgowa, Księgowość, Archiwum oświatowe - siedziba główna:
aleja Generała Józefa Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk;
sekretariat Hallera: 58 506 51 20 wew. 101;                             

2. Z-ca Dyrektora, Kadry, Płace, BHP i Referat Rozliczania Programów i Projektów - budynek Centrum Administracyjno-Usługowego KOGA:
ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk; 
sekretariat KOGA: 58 506 51 20 wew. 501;       

3.  Dział Socjalny Emerytów i Rencistów oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - budynek Bursy Gdańskiej:

ul. Grzegorza Piramowicza 2
80-218 Gdańsk - Wrzeszcz

 • Godziny przyjęć interesantów Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów:
  Poniedziałek, środa, czwartek – 9:00-14:00;  tel.: 58 520 21 80, mail: socjalny@gcuw.pl
 • Godziny przyjęć interesantów Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej:
  Od poniedziałku do piątku – 9:00-14:45;    tel. 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.pl
 • Przyjmowanie wniosków w każdy pierwszy tydzień miesiąca oprócz stycznia, lipca i sierpnia;
  Od poniedziałku do piątku – 9:00-14:45
metryczka publikacji