BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Dane teleadresowe GCUW

W Gdańskim Centrum Usług Wspólnych zawiesza się bezpośrednią obsługę interesantów w okresie od 16 marca br. do odwołania.

Centrum czynne jest w dni pracujące w godzinach 07:30-15:30

Z pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych proszę kontaktować się telefonicznie bądź drogą mailową.

 • tel. 58 506 51 20 

Wew. 101 – sekretariat Hallera

Wew. 501 – sekretariat KOGA

 • mail: gcuw@gcuw.pl
 • Adres skrytki podawczej e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP  

 

Centrum posiada trzy lokalizacje:

1. Dyrektor, Z-ca Dyrektora, Główna księgowa, Księgowość, Archiwum oświatowe - siedziba główna:
aleja Generała Józefa Hallera 16/18,
80-426 Gdańsk;
sekretariat Hallera: 58 506 51 20 wew. 101;                             

2. Z-ca Dyrektora, Kadry, Płace, BHP i Referat Rozliczania Programów i Projektów - budynek Centrum Administracyjno-Usługowego KOGA:
ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk; 
sekretariat KOGA: 58 506 51 20 wew. 501;       

3.  Dział Socjalny Emerytów i Rencistów oraz Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa - budynek Bursy Gdańskiej:

ul. Grzegorza Piramowicza 2
80-218 Gdańsk - Wrzeszcz

 • Godziny przyjęć interesantów Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów:
  Poniedziałek, środa, czwartek – 9:00-14:00;  tel.: 58 520 21 80, mail: socjalny@gcuw.pl
 • Godziny przyjęć interesantów Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej:
  Od poniedziałku do piątku – 9:00-14:45;    tel. 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.pl
 • Przyjmowanie wniosków w każdy pierwszy tydzień miesiąca oprócz stycznia, lipca i sierpnia;
  Od poniedziałku do piątku – 9:00-14:45
metryczka publikacji