BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Herb Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.pl

Szanowni Państwo,
Klienci Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
za wyjątkiem Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

wznawia bezpośrednią obsługę interesantów od dnia 3 sierpnia 2020 r., przy zachowaniu niezbędnych względów bezpieczeństwa sanitarnego.  

Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

 

Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się również telefonicznie bądź drogą mailową.

  • Sekretariat: tel. 58 506 51 20
    Wew. 101 – sekretariat Hallera
    Wew. 501 – sekretariat KOGA
  • mail: gcuw@gcuw.pl
  • Adres skrytki podawczej e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP