BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Szanowni Państwo,
Klienci Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, praca stacjonarna powinna ograniczać się do tych czynności, które są niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania GCUW i które nie mogą być wykonywane w formie pracy zdalnej.

W związku z koniecznością zapewnienia sprawności operacyjnej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych uprzejmie informujemy, że

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych wznawia system pracy zdalnej od dnia 12 listopada br.    

Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się telefonicznie,
bądź drogą mailową.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

 

KOMUNIKAT DZIAŁU SOCJALNEGO EMERYTÓW I RENCISTÓW:

Termin składania wniosków o przyznanie zapomóg świątecznych oraz innych świadczeń z ZFŚS upływa z dniem 30 LISTOPADA 2020 r.

Aby otrzymać zapomogę świąteczną należy złożyć:

  1. Oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2019 rok – pobierz tutaj Oświadczenie (49.5 KB)
  2. Wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – pobierz tutaj Wniosek (33 KB)

ZAŁĄCZNIKI:

  • W przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia – zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki lub kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej;
  • Zeznanie podatkowe PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 wszystkich wymienionych w oświadczeniu członków rodziny.

WNIOSKI  MOŻNA  SKŁADAĆ:

  • Pocztą na adres:  Dział Socjalny Emerytów i Rencistów GCUW, ul. Piramowicza 2,80-218 Gdańsk
  • Pocztą elektroniczną, w formie skanu na e-mail: socjalny@gcuw.pl
  • Do skrzynki, umieszczonej przy głównym wejściu do BURSY Gdańskiej, przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku

Wszystkie druki wniosków dostępne są również w zakładce "Dział Socjalny Emerytów i Rencistów" na naszej stronie internetowej: www.gcuw.pl

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów pozostaje w trybie pracy zdalnej, tzn. bez bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na nr 58 520 21 80 lub mailowego na adres: socjalny@gcuw.pl

 

kliknij_1260x180 (003)