BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Szanowni Państwo,
Klienci Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych,

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych wznawia system pracy zdalnej dla wszystkich pracowników w okresie 21.10 - 10.11.2020 r.   

Ze wszystkimi pracownikami Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych można kontaktować się telefonicznie,
bądź drogą mailową.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy i liczymy na Państwa wyrozumiałość.
Dyrektor Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

 

KOMUNIKAT DZIAŁU SOCJALNEGO EMERYTÓW I RENCISTÓW:

Termin składania wniosków o przyznanie zapomóg świątecznych oraz innych świadczeń z ZFŚS upływa z dniem 30 LISTOPADA 2020 r.

Aby otrzymać zapomogę świąteczną należy złożyć:

  1. Oświadczenie o wysokości dochodów NETTO za 2019 rok – pobierz tutaj Oświadczenie (49.5 KB)
  2. Wniosek o przyznanie ZAPOMOGI ŚWIĄTECZNEJ – pobierz tutaj Wniosek (33 KB)

ZAŁĄCZNIKI:

  • W przypadku dziecka, które ukończyło 18 rok życia – zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki lub kserokopia legitymacji szkolnej/studenckiej;
  • Zeznanie podatkowe PIT o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 2019 wszystkich wymienionych w oświadczeniu członków rodziny.

WNIOSKI  MOŻNA  SKŁADAĆ:

  • Pocztą na adres:  Dział Socjalny Emerytów i Rencistów GCUW, ul. Piramowicza 2,80-218 Gdańsk
  • Pocztą elektroniczną, w formie skanu na e-mail: socjalny@gcuw.pl
  • Do skrzynki, umieszczonej przy głównym wejściu do BURSY Gdańskiej, przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku

Wszystkie druki wniosków dostępne są również w zakładce "Dział Socjalny Emerytów i Rencistów" na naszej stronie internetowej: www.gcuw.pl

Dział Socjalny Emerytów i Rencistów pozostaje w trybie pracy zdalnej, tzn. bez bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego na nr 58 520 21 80 lub mailowego na adres: socjalny@gcuw.pl