Gdańskie Centrum Informatyczne

Adres:
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
tel.: 58 768 82 88
e-mail: gci@gdansk.gda.pl

Inspektor Ochrony Danych e-mail: iod.gci@gdansk.gda.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP  GCIGdansk/SkrytkaESP

 

NIP: 5833256387
REGON: 367708720

Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego: Maria Bollin

Akty prawne Gdańskiego Centrum Informatycznego:

Uchwała Nr XXXV/955/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego

Uchwała Nr XLI/1138/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/955/17 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego

Uchwała Nr XLVII/1406/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statusu Gdańskiego Centrum Informatycznego

Uchwała Nr LIII/1539/18 z dnia 24 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego

Uchwała Nr LVIII/1748/18 z dnia 25 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego

Uchwała Nr XVII/371/19 z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego

Uchwała Nr LVII/1458/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gdańskiego Centrum Informatycznego

 

Do pobrania:


Regulamin Organizacyjny Gdańskiego Centrum Informatycznego z dnia 14 grudnia 2022 r. (9.15 MB)