BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

26 - Złota Karczma

Plany zagospodarowania przestrzennego - Matarnia-Złota Karczma

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2601 Matarnia, Budowlanych dz. nr 241 (Mostostal) Uchwała RMG
Nr XIII/419/2003
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 149, poz. 2632
dn. 2003.11.26
otwórz 1,11 MB
2602 Węzeł Matarnia, część zachodnia i fragment ul. Słowackiego Uchwała RMG
Nr X/252/2003
dn. 26.06.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 112, poz. 2003
dn. 2003.09.24
otwórz 0,65 MB
2603 Matarnia - Złota Karczma - w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2604 Matarnia w rejonie ulicy Elewów Uchwała RMG
Nr XIX/563/2004
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 41, poz. 818
dn. 2004.04.07
otwórz 0,76 MB
2605 Matarna w rejonie ulicy Agrarnej Uchwała RMG
Nr XXII/625/2004
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 1118
dn. 2004.05.14
otwórz 0,32 MB
2606 Na zachód od ul. Złota Karczma Uchwała RMG
Nr XII/317/2003
dn. 28.08.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2379
dn. 2003.11.03
otwórz 0,99 MB
2607 Matarnia - Złota Karczma - na zachód od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr V/39/2006
dn. 21.12.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 51, poz. 749
dn. 2007.02.26
otwórz 2,19 MB
2608 Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXI/636/2012
dn. 25.10.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 3877
dn. 2012.11.30
otwórz 11,3 MB
2609 Matarnia - rejon między ulicą Budowlanych i Obwodnicą Trójmiasta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LV/1871/2006
dn. 28.09.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 29, poz. 429
dn. 2007.02.06
otwórz 5,31 MB
2610 MPZP PKM - odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/189/15
dn. 30.04.2015
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2015, poz. 1783
dn. 2015.06.03
otwórz 1
otwórz 2
4,30 MB
2,85 MB
2611 MPZP Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2612 MPZP Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
2613 MPZP Matarnia rejon Elewów II w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -