BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

10 - Piecki Migowo

Plany zagospodarowania przestrzennego - Piecki Migowo

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
1001 MPSZP jednostki urbanistycznej Migowo-Piecki, z póź. zm. - plany wygasłe - - -
1002 uproszczony MPZP zespołu mieszkaniowego w rejonie ulicy Myśliwskiej i Powstania Kościuszkowskiego na terenie osiedla Piecki-Migowo w Gdańsku - plany wygasłe - - -
1003 zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Migowo-Piecki, dotycząca rejonu ul. Kartuskiej, Myśliwskiej - uchylony - - -
1004 Piecki, rejon ul. Myśliwskiej i Zacnej Uchwała RMG
Nr XXIX/348/96
dn. 18.01.1996
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 10, poz. 38
dn. 1996.05.06
otwórz 0,96 MB
1005 Piecki Migowo, rejon ul. Raciborskiego Uchwała RMG
Nr XXII/641/00
dn. 27.04.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 56, poz. 350
dn. 2000.06.07
otwórz 0,53 MB
1006 Piecki-Migowo, rejon ul. Piecewskiej - uchylony -
uchylony przez uprawomocnienie 1022
- -
1007 Piecki Migowo, rejon ul. Myśliwskiej i Piekarniczej Uchwała RMG
Nr XXV/720/00
dn. 06.07.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 544
dn. 2000.09.07
otwórz 1,07 MB
1008 MPZP Zabornia rejon ulic Stolema i Łabędziej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LII/1473/10
dn. 30.09.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2977
dn. 2010.12.09
otwórz 1,70 MB
1009 Piecki, rejon ul. Warneńskiej, Belgradzkiej, Budapesztańskiej Uchwała RMG
Nr XXVII/779/00
dn. 28.09.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 110, poz. 716
dn. 2000.12.05
otwórz 0,54 MB
1010 MPZP Piecki rejon ul. Warneńskiej, Belgradzkiej, Budapesztańskiej - uchylony - - -
1011 MPZP Zabornia rejon ulic Stolema i Łabędziej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1012 Piecki Migowo, rejon ul. Wileńskiej i Migowskiej Uchwała RMG
Nr XXXIV/1076/2001
dn. 26.04.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 65, poz. 755
dn. 2001.08.09
otwórz 2,91 MB
1013 MPZP Piecki Migowo rejon ulic Myśliwskiej, tzw. Nowej Politechnicznej i tzw. Nowej Bulońskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/586/2008
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 71, poz. 1949
dn. 2008.08.14
otwórz 2,95 MB
1014 Nowa Politechniczna od ul. Rakoczego do ul. zabudowań Politechniki Gdańskiej Uchwała RMG
Nr III/33/2002
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 44, poz. 655
dn. 2003.03.28
otwórz 3,71 MB
1015 Piecki Migowo - rejon ulicy Magellana Uchwała RMG
Nr LII/1771/2006
dn. 29.06.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 107, poz. 2205
dn. 2006.10.23
otwórz 1,71 MB
1016 MPZP Piecki - Migowo rejonu ulic Bulońskiej - Myśliwskiej w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1017 MPZP Piecki Migowo rejon ulic Franciszka Rakoczego i Piekarniczej Uchwała RMG
Nr XVI/486/2003
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 156, poz. 2932
dn. 2003.12.11
otwórz 0,58 MB
1018 Rejon ulic Myśliwskiej i Hausbrandta w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVIII/1276/2005
dn. 19.05.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 78, poz. 1566
dn. 2005.08.16
otwórz 0,55 MB
1019 Obszar pomiędzy ul. Piecewską a szkołą w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVII/1623/2006
dn. 26.01.2006
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 59, poz. 1204
dn. 2006.06.05
otwórz 0,88 MB
1020 MPZP Piecki - Migowo na południe od ulicy Warneńskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/588/2008
dn. 28.04.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 70, poz. 1925
dn. 2008.07.11
otwórz 1,13 MB
1021 MPZP Piecki - Migowo Wyspa Piecewska w mieście Gdańsku - uchylony - - -
1022 MPZP Piecki - Migowo rejon ulic Piecewskiej i Rakoczego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/982/2009
dn. 23.04.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 84, poz. 1662
dn. 2009.06.30
otwórz 4,00 MB
1023 MPZP rejon ulic Kruczkowskiego i Jaśkowej Doliny w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1107/2009
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2519
dn. 2009.10.01
otwórz 6,41 MB
1024 MPZP Piecki - Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/749/2013
dn. 28.02.2013
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013, poz. 2123
dn. 2013.05.10
otwórz 8,30 MB
1025 MPZP Piecki Migowo - rejon ulic Myśliwskiej i Widok w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LVI/1296/2014
dn. 28.08.2014
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2014, poz. 3294
dn. 2014.10.08
otwórz 1,88 MB
1026 MPZP Wrzeszcz Górny rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXV/949/2017
dn. 23.02.2017
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2017, poz. 1467
dn. 2017.04.26
otwórz 3,09 MB