BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

07 - Wrzeszcz Dolny

Plany zagospodarowania przestrzennego - Wrzeszcz Dolny

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0701 MPSZP Wrzeszcz-Dolny - plany wygasłe - - -
0702 Wrzeszcz Dolny, rejon ul. Białej Uchwała RMG
Nr XVII/558/99
dn. 30.12.1999
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 58, poz. 358
dn. 2000.06.12
otwórz 824 KB
0703 Wrzeszcz Dolny, rejon ul. Lelewela, Wyspiańskiego, Waryńskiego Uchwała RMG
Nr XXXIX/1329/05
dn. 30.06.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1847
dn. 2005.09.22
otwórz 2,54 MB
0704 MPZP Wrzeszcz Dolny - rejon kolonii Żeńcy i i Kolonii Uroda w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr IX/175/07
dn. 26.04.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 117, poz. 2027
dn. 2007.07.13
otwórz 5,1 MB
0705 Wrzeszcz Dolny, ul. Wyspiańskiego Uchwała RMG
Nr XXXVII/1241/05
dn. 28.04.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 67, poz. 1259
dn. 2005.07.11
otwórz 2,36 MB
0706 MPZP Wrzeszcz Dolny - browar przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XII/262/2007
dn. 30.08.2007
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 154, poz. 2872
dn. 2007.11.16
otwórz 7,83 MB
0707 MPZP Wrzeszcz Dolny - ul. Wajdeloty - uchylony - - -
0708 MPZP Wrzeszcz rejon tzw. Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXVII/732/2008
dn. 28.08.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 113, poz. 2706
dn. 2008.10.22
otwórz 626 KB
0709 MPZP Wrzeszcz Dolny rejon ulic T.Kościuszki, Bolesława Chrobrego i Alei Legionów w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/887/2009
dn. 29.01.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 996
dn. 2009.04.08
otwórz 2,66 MB
0710 MPZP Wrzeszcz Dolny rejon targowiska przy ulicy Wyspiańskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XLVIII/1330/2010
dn. 29.04.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 89, poz. 1669
dn. 2010.06.25
otwórz 1,73 MB
0711 MPZP Wrzeszcz Centrum rejon dworca kolejowego, ulicy Kilińskiego i ulicy Dmowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXII/419/2012
dn. 26.01.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2012, poz. 740
dn. 2012.02.21
otwórz 8,27 MB
0712 MPZP Wrzeszcz Dolny rejon ul. Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0713 MPZP Wrzeszcz Dolny - browar II przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku - uchylony -
(uchylony przez uprawomocnienie 0715)
- -
0714 MPZP Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -
0715 MPZP Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVII/987/2017
dn. 30.03.2017
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2017, poz. 1515
dn. 2017.04.28
otwórz 2,39 MB
0716 MPZP Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -