BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

06 - Zaspa

Plany zagospodarowania przestrzennego - Zaspa

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
0601 MPSZP dzielnicy Zaspa - plany wygasłe - - -
0602 Zaspa, rejon ul. Hynka - uchylony -
(uchylony przez zatwierdzenie 0620)
- -
0603 Zmiana MPSZP dzielnicy urbanistycznej Zaspa, dotycząca jednostki ?D? - rejon ul. Jana Pawła II - węzeł cieplny - plany wygasłe - - -
0604 Zaspa, rejon ul. Startowej 8 Uchwała RMG
Nr XXVI/283/95
dn. 09.11.1995
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2, poz. 6
dn. 1996.02.05
otwórz 0,21 MB
0605 Zmiana MPSZP Zaspa dot. jedn. ?A? - rejon ul. Startowa 9a - uchylony - - -
0606 Zmiana MPSZP Zaspa dot. jedn. ?C? - rejon ujęć wodnych - uchylony - - -
0607 Zaspa, rejon ul Jana Pawła II (przy parku, pas startowy) - uchylony - - -
0608 Zaspa, rejon Al. Rzeczypospolitej Uchwała RMG
Nr XXX/882/00
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 255
dn. 2001.03.21
otwórz 0,76 MB
0609 MPZP Zaspa - rejon Al. Rzeczypospolitej ?II? - uchylony - - -
0610 Zaspa, rejon ul. Drzewieckiego i Leszczyńskich Uchwała RMG
Nr XXX/880/2000
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26, poz. 253
dn. 2001.03.21
otwórz 0,54 MB
0611 Zaspa, rejon ul. Leszczyńskich Uchwała RMG
Nr XXX/881/2000
dn. 28.12.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 26,poz. 254
dn. 2001.03.21
otwórz 0,35 MB
0612 Zaspa, rejon ul. Startowej Uchwała RMG
Nr XXXI/930/01
dn. 25.01.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 25, poz. 249
dn. 2001.03.19
otwórz 0,19 MB
0613 Zaspa, rejon ul. Zwirki i Wigury Uchwała RMG
Nr XXII/640/2000
dn. 27.04.2000
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 94, poz. 612
dn. 2000.10.05
otwórz 0,15 MB
0614 Zaspa, jednostka B, ul. Skarżyńskiego Uchwała RMG
Nr XXXIII/1046/2001
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 605
dn. 2001.06.28
otwórz 0,23 MB
0615 Zaspa, jednostka B, ul. Bajana Uchwała RMG
Nr XXXIII/1045/2001
dn. 29.03.2001
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 54, poz. 604
dn. 2001.06.28
otwórz 0,28 MB
0616 Odcinek ul. Nowej Kościuszki od ul. Kilińskiego do ul. Hallera Uchwała RMG
Nr XXII/624/2004
dn. 25.03.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 64, poz. 1199
dn. 2004.05.26
otwórz 0,96 MB
0617 Ul. Nowa Abrahama od torów kolejowych do Al. Rzeczpospolitej Uchwała RMG
Nr LIII/1626/2002
dn. 26.09.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 224
dn. 2003.02.12
otwórz 0,88 MB
0618 Centrum Zaspy z węzłem przesiadkowym SKM w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIX/932/2004
dn. 28.10.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 150 poz. 2778
dn. 2004.12.07
otwórz 5,01 MB
0619 MPZP Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczpospolitej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1105/2009
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 133 poz. 2500
dn. 2009.10.30
otwórz 5,48 MB
0620 MPZP Zaspa rejon ulicy Hynka i tzw. Drogi Czerwonej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXVI/1022/2009
dn. 28.05.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 106 poz. 2084
dn. 2009.08.11
otwórz 1,19 MB
0621 MPZP Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXII/662/2012
dn. 29.11.2012
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 2013 poz. 596
dn. 2013.01.28
otwórz 13,9 MB
0622 MPZP rejonu Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej II w mieście Gdańsku - nieobowiązujący -
(oczekujący na publikację lub uprawomocnienie)
- -
0623 MPZP Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i alei Jana Pawła II - w toku sporządzania - - -
0624 MPZP Zaspa Rozstaje rejon ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego w mieście Gdańsku - w toku sporządzania - - -