BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zmiana w Zarządzeniu powołującym Komisje Konkursową celem zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

ZARZĄDZENIE NR 1766/17 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

Do pobrania: 

Treść Zarządzenia (81.62 KB)

metryczka publikacji