BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, ul. Sandomierska

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem od ul. Sandomierskiej do terenu zakładu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. w pasie drogowym dojazdu od ul. Sandomierskiej w Gdańsku.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 i 61 § 4.  Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że na wniosek Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o.,  została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem od ul. Sandomierskiej do terenu zakładu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o. na działkach nr 33 i nr 56 w obrębie 112 oraz nr 72/4 i nr 72/2 obręb 98 w pasie drogowym dojazdu od  ul. Sandomierskiej w Gdańsku

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się w ciągu 14 dni z  ww. decyzją w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 449 (tel. 058 32 36 499)

w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w godzinach pracy Wydziału: poniedziałki w godz. 8.00-16.00, środy w godz. 8.00-17.00, czwartki w godz. 8.00-9.00 i 14.00-16.00,  piątki w godz. 8.00-15.00.

metryczka publikacji