BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci oświetleniowej ulicy Zawodzie składającej się z linii kablowej nn-0,4 kV wraz z latarniami o wysokości do 12 m, przez działkę nr 62 obręb 130 w Gdańsku

OBWIESZCZENIE

         Stosownie do art. 49 i 61 § 4.  Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Sp. z o.o. została wydana w dniu 15 marca 2018 r. decyzja o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr: WUiA-I.6733.17-5.2018.3-DF.38632 dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci oświetleniowej ulicy Zawodzie składającej się z linii kablowej nn-0,4 kV wraz z latarniami o wysokości do 12 m, przez działkę nr 62 obręb 130 w Gdańsku

W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców bądź użytkowników

wieczystych terenu objętego inwestycją, a także terenów przyległych, że mogą składać do Wydziału Urbanistyki i Architektury wnioski, uwagi bądź zastrzeżenia dot. w/w inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informacje dotyczące inwestycji można uzyskać w pokoju nr 449 (tel. 058 3236499)

w godzinach pracy Wydziału:

poniedziałki w godz. 8.00-16.00, środy w godz. 8.00-17.00, piątki w godz. 8.00-15.00.

 

metryczka publikacji