BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie RDOŚ z dnia 29.05.2018r. co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 4/52, 4/189, 4/190 (obręb 712), 618/3 i 615/1 (obręb 303) w Gdańsku w rejonie ulicy Cienistej, Suchanka, Jabłońskiego i Ptasiej".

Zawiadomienie RDOŚ z dnia 29.05.2018r. (80.33 KB)
metryczka publikacji