BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.05.2018r. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie infrastruktury drogowej ulic : Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak wraz z chodnikami wzdłuż ulic oraz na budowie i przebudowie istniejącej w ulicach infrastruktury technicznej.

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 29.05.2018 (80.09 KB)
metryczka publikacji