BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r. dot. zakończenia zbierania dowodów w sprawie prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Narwickiej

Do pobrania

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ dot przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.Narwickiej (72.05 KB)

metryczka publikacji