BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.06.2018r. o wystąpieniu do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania > Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Żeglarskiej<".

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 05.06.2018r. (70.62 KB)
metryczka publikacji