BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r.dot.wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy w rejonie ulic Modrej i Łanowej w Gdańsku sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Do pobrania

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r. (69.62 KB)

metryczka publikacji