BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wyniki drugiej edycji otwartego konkursu ofert 2017 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wykaz ofert dofinansowanych (164.51 KB)

Wykaz ofert niedofinansowanych z powodu za małej liczby punktów (132.7 KB)

Wykaz ofert odrzuconych ze względu na błędy formalne (162.6 KB)

Informacji udzielają:

Lilianna Kowalewska, pok. 155, tel. (58) 323 65 51, e-mail: lilianna.kowalewska@gdansk.gda.pl

Milena Rudzińska, pok. 156, tel. (58) 323 65 16, e-mail: milena.rudzinska@gdansk.gda.pl

metryczka publikacji