BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydział Urbanistyki i Architektury

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wuia@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew. 
Nr faxu
451
p.o.Dyrektor Wydziału - Jacek Jabłoński
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu Decyzji Administracyjnych - Adam Stieler
Sekretariat
58 323 6451
448
Obsługa Wydziału
58 323 6448
58 323 6498
Referat Decyzji Administracyjnych 
451
Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu Decyzji Administracyjnych - Adam Stieler 
58 323 6451
Decyzje administracyjne dzielnic:
438
460
461
Osowa, Barniewice, Kokoszki, Klukowo, Złota Karczma, Niedźwiednik, Brętowo, Smęgorzyno, Matarnia, Karczemki
58 323 6438
58 323 6460
58 323 6461
432
433
454
455
456
Aniołki, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Strzyża, Oliwa
58 323 6432
58 323 6433
58 323 6483
58 323 6454
58 323 6684
58 323 6455
58 323 6456
58 323 6486
439
449
Oliwa Dolna, Zaspa, Przymorze, Nowy Port, Orunia Dolna, Rudniki, Letnica, Brzeźno, Stogi, Wyspa Sobieszewska, Olszynka, Górki, Zielony Trójkąt, Przegalina, Przeróbka
58 323 6439
58 323 6449
58 323 6499
453
455
458
Śródmieście, Brętowo, Piecki Migowo, Siedlce, Suchanino
58 323 6453
58 323 6455
58 323 6458
449
Stogi, Krakowiec, Świbno, Sobieszewo
58 323 6449
58 323 6499
442
457
459
Jasień, Szadółki, Zakoniczyn, Łostowice, Chełm, Orunia Górna, Ujeścicko, Wzgórze Mickiewicza, Maćkowy, Zabornia, Zaroslak, Lipce
58 323 6442
58 323 6457
58 323 6459
460
INSTALATORZY
58 323 6460
Referat Planów i Marketingu
445
Kierownik Referatu - Barbara Szczerbowska
58 323 6445
434
Opiniowanie koncepcji podziałów wnętrz kwartałowych w trybie art.. 209 a ustawy o gospodarce nieruchomościami
58 323 6434
58 323 6484
Informacje o planach dla terenów: Osowa, Barniewice, Klukowo, Rębiechowo, Bysewo, Kokoszki, Kiełpino, Smęgorzyno, Szadółki, Jasień, Zabornia, Łostowice, Ujeścisko, Maćkowy, Firoga. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP
435
Opracowywanie graficzne folderów ofertowych i materiałów marketingowych. Przygotowywanie prezentacji dla wszelkiego typu opracowań
58 323 6435
437
Rejestr decyzji administracyjnych 
58 323 6469
58 323 6437
440
Przygotowywanie konkursów urbanistyczno - architektonicznych, studialnych i realizacyjnych
58 323 6440
Informacje o planach dla terenów: Oliwa, Żabianka, Przymorze, Wrzeszcz, Strzyża, Zaspa, Brzeźno, Nowy Port, Piecki-Migowo, Brętowo, Chełm, Siedlce, Orunia, Suchanino, Wzgórze Mickiewicza, Św. Wojciech, Olszynka, Stogi, 
Rudniki, Płonia, Port Północny, Wyspa Sobieszewska. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP
440
Wydawanie postanowień o zgodności z miejscowmi planami zagospodarowania przestrzennego.
58 323 6446
443
Przygotowywanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych studialnych i realizacyjnych. Sprawy programowo-finansowe Referatu
58 323 6443
444
Opracowywanie uwarunkowań i opinii urbanistyczno - Architektonicznych
Opracowywanie uwarunkowań urbanistyczno - architektonicznych do przetargów 
58 323 6444 
447
Informacje o planach dla terenu Śródmieścia. System Informacji Przestrzennej. Wydawanie zaświadczeń oraz wypisów i wyrysów z MPZP. Koordynacja inwestycji na terenie Śródmieścia
58 323 6447
Referat Koordynacji i Nadzoru 
451
Interwencje, skargi, odwołania
58 323 6451

 

metryczka publikacji