BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektorniczna wydziału: wpiks@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.wew. Nr faxu
337

Zastępca Dyrektora Wydziału -  Anna Zbierska


Sekretariat

58 323 63 37

58 323 66 51

Referat Wizerunku Miasta
335 Kierownik Referatu - Grażyna Adamska

58 323 63 35

 
                           

334, 335

Pracownicy Referatu

58 323 66 34

58 323 63 34

58 323 63 94

58 323 63 35

58 323 60 15

Referat Koordynacji Marketingowej

342 Kierownik - Izabela Heidrich

58 323 63 42

 

341, 342

Pracownicy Referatu

58 323 60 14

58 323 63 41

58 323 66 41

58 323 66 42

 
  Referat Promocji Gospodarczej    

336

Kierownik - Przemysław Rot

58 323 63 36

336

Pracownicy Referatu

58 323 65 96

58 323 66 67

 

376 Koordynator ds. Bursztynu - Robert Pytlos

58 323 65 76

 
376 Inspektor ds. ekonomiczno - finansowych - Magdalena Treder

58 323 66 74

 
Referat Komunikacji Społecznej

375 Kierownik - Maciej Kukla

58 323 66 85

374, 375

Pracownicy Referatu

58 323 65 75

58 323 63 75

58 323 66 74

58 323 63 74

metryczka publikacji