BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Geodezji

Adres: ul. 3 Maja 9

Poczta elektroniczna sekretariatu: wg@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
205 A
Dyrektor Wydziału - Bogumił Koczot
Sekretariat
58 323 6770 
58 322 39 29
23 B
p.o. Zastępca Dyrektora Wydziału, Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego  - Beata Gaj
58 323 6806
58 323 6852
Referat Robót Geodezyjnych
209 A
p.o Kierownik Referatu Robót Geodezyjnych- Maria Śpiewanowska
58 323 6829
209

Zlecenia Robót Geodezyjnych
58 323 6795
58 323 6774 
206
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości
58 323 6828
58 323 6829
207
Nazewnictwo ulic, placów i numeracji porządkowej
58 323 6842
58 526 8170
Referat Ewidencji Gruntów
138 B
Kierownik Referatu - Joanna Krawczyk
58 323 6780
138
Sekretariat
58 323 6782
58 323 6783
5
Prowadzenie mapy numerycznej
58 323 6835
58 323 6797
9
Obsługa geodetów
58 323 6776
12
Obsługa  rzeczoznawców
58 323 6788
58 323 6789
14
Obsługa klientów - osoby fizyczne
58 323 6792
58 323 6793
135 - 137
Wykonywanie dokumentów
58 323 6816
58 323 6818
58 323 6820
140
226
Prowadzenie ewidencji gruntów
58 323 6824
58 323 6827
58 323 6863 - 6866 
Referat Zasobu Geodezyjnego
23 A
Kierownik Referatu - Beata Gaj
Sekretariat 
58 323 6806
58 323 6852
23
Inspektorzy kontroli technicznej
58 323 7079
58 323 7078
17
18
Obsługa mapy numerycznej
58 323 6798
58 323 6800
19
Obsługa geodetów, osób fizycznych i prawnych
58 323 6802
58 323 7077
22
Obsługa mapy numerycznej
58 323 7096 - 7098
Referat Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu
201 A
Kierownik Referatu Koordynacji Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu - Aleksandra Osiecka.
Sekretariat 
58 323 6836
58 323 6837
203
Uzgadnianie projektów
58 323 6832
58 323 6880
204
Uzgadnianie projektów
58 323 6834
58 323 6840
58 323 7073
200
Uzgadnianie projektów
58 323 6830
58 323 6831
58 323 6826
58 323 7072

 

metryczka publikacji