BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Wydział Budżetu Miasta i Podatków

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu: wbmp@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
267
Dyrektor Wydziału - Jolanta Ostaszewska
Z-ca Dyrektora - Agnieszka Trojanowska
Sekretariat
58 323 6277
58 323 6567
Referat Planowania Budżetowego
269
Kierownik Referatu Planowania Budżetowego - Maria Wojnarowska
58 323 6269
269
Planowanie budżetowe
58 323 6569
245

Planowanie budżetowe

Wieloletnia prognoza finansowa

58 323 6654
58 323 6245
246
Planowanie budżetowe
58 323 6246
Referat Rachunkowości Budżetu Miasta
240
Kierownik Referatu Rachunkowości Budżetu Miasta - Agnieszka Janicka
58 323 6240
Księgowość budżetu Miasta
58 323 6540
239
Księgowość budżetu Miasta
58 323 6239
58 323 6279
58 323 6539
258
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
58 323 6258
58 323 6558
Referat Wymiaru Podatków
248

Kierownik Referatu - Aleksandra Kowalik

Wymiar podatku od nieruchomości - osoby prawne

58 323 6248
58 323 6548
236
Podatek od środków transportowych
58 323 6236
58 323 6586
247
Wymiar podatku od nieruchomości - osoby prawne
58 323 6247
58 323 6547
250

Ulgi podatkowe - podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych. Ulgi dot. podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa). Wymiar i ulgi podatku rolnego - osoby prawne, osoby fizyczne

Opłata skarbowa

58 323 6250
58 323 6550
463
Kontrola podatkowa
58 323 6463
Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych
251
Kierownik Referatu - Jolanta Stankiewicz
58 323 6251
252

Wymiar podatku od nieruchomości

Podział nieruchomości wg pełnej nazwy ulicy zaczynających się od liter:

- D, J, N, T, W, Ż, Ź, I Brygady, II Brygady

- B, E, F, Ł, O, P, U, Z

- A, M, R, S, Sz, 11 Listopada, 3 Maja, 3 Brygady Szczerbca

- C, G, H, I, K, L


58 323 6252

58 323 6655

58 323 6552

58 323 6652

ul.Wały Jagiellońskie 1
Wozownia
Referat Egzekucji
10
Kierownik Referatu Egzekucji - Małgorzata Wojno
58 323 7103
Inspektorzy
58 323 7102
58 323 7105
9
Inspektorzy
58 323 7115
58 323 7116
11

Inspektorzy

Poborcy

58 323 7112
58 323 7119
58 323 7129
58 323 7106
58 323 7118
58 323 7112
12
11A

Inspektorzy

Poborcy

58 323 7122

58 323 7128
metryczka publikacji