BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Stypendia jednorazowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Formularze do pobrania:

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium PMG wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu. (18.98 KB)

regulamin przyznawania jednorazowego stypendium PMG dla uczniow szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego (99.45 KB)

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o stypendium.
  • oświadczenie o zamieszkaniu.
  • kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia za dany rok szkolny, za który uczeń ubiega się o stypendium.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Papierowy wniosek pełnoletni uczeń/rodzic/opiekun prawny składa wraz z załącznikami do dyrektora szkoły.

Po uzupełnieniu wniosku przez wychowawcę, dyrektora szkoły i po zatwierdzeniu na Radzie Pedagogicznej następuje wprowadzenie do systemu elektronicznego.

Oryginał wniosku wraz z załącznikami określonymi w niniejszym Regulaminie należy złożyć  w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w następujących lokalizacjach Zespołów Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego:

a/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 w Gdańsku, ul. Partyzantów 74,

b/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2 w Gdańsku, ul. Milskiego 1,

c/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12,

d/ Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 w Gdańsku, ul. Wilanowska

Wnioski należy składać w następujących terminach

Stypendia dla uczniów: do 30 czerwca br.

Stypendia dla maturzystów: do dnia 20 lipca br.

Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Wydział Rozwoju Społecznego przesyła pisemne informacje do szkół powiadamiając, kto otrzymał stypendium oraz kiedy i gdzie nastąpi wręczenie dyplomów przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Miejsce złożenia dokumentów:

w następujących lokalizacjach Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 - ul. Partyzantów 74,

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Milskiego 1,

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 - ul. Wilanowska 2 .

Informacji udziela pracownik WRS:

Bernadeta Ostapowicz (bernadeta.ostapowicz@gdansk.gda.pl, tel.: 58 323 68 39)

Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5, 80-802 Gdańsk, pokój nr 309

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego Referat Organizacji Edukacji i Wychowania Kartuska 5,80-802 Gdańsk, pokój nr 309

Tryb odwoławczy:

Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr XXXIX/1116/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 maja 2017 roku, zmieniona uchwałami:
  • Uchwała Nr XLIV/1230/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 roku
  • Uchwała Nr XLVII/1427/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Procedura w języku migowym

metryczka publikacji