BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Polityka prywatności

Portal gdansk.pl zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych i prywatności. Korzystając ze stron internetowych wchodzących w skład portalu gdansk.pl oraz administrowanych przez portal gdansk.pl, użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, nie odwiedzaj stron portalu gdansk.pl oraz nie rejestruj się w naszych bazach i nie udostępniaj nam żadnych danych osobowych.

Podstawowe założenia Polityki Prywatności portalu gdansk.pl

  1. Zbieranie są dane osobowe, które zostały dostarczone przez Użytkowników dobrowolnie i na których przetwarzanie wyrazili zgodę oraz dane zbierane automatycznie, np. adresy IP.
  2. Niewykorzystywanie danych osobowych w celach innych niż te, na które wyrażono zgodę.
  3. Prawo Użytkownika do wglądu i edycji swoich danych osobowych gromadzonych przez portal gdansk.pl.
  4. Usunięcie danych osobowych Użytkownika w przypadku, gdy wyrazi on takie życzenie.
  5. Ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Bezpieczeństwo na stronach portalu gdansk.pl

Przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczna. Portal gdansk.pl zapewnia wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko nieuprawnionego dostępu osób trzecich (np. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące, wdrożenie właściwych uprawnień dostępu w zakresie zarządzania systemami zarządzania treścią).

Redakcja Gdańsk.pl zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:

  1. Podczas odwiedzin stron portalu gdansk.pl na komputerze użytkownika może zostać umieszczona okresowo informacja pozwalająca na identyfikację komputera w postaci pliku tekstowego "cookies". Umieszczany plik umożliwia gromadzenie na twardym dysku komputera pewnych informacji o komputerze użytkownika (np. adres protokołu internetowego (IP), systemie operacyjnym komputera, rodzaju przeglądarki). Wykorzystanie plików cookies ma przynieść użytkownikom ułatwienie w postaci potrzeby częstego wprowadzania hasła. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Wyłączenie tej funkcji może spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze stron portalu.
  2. Redakcja stron internetowych portalu gdansk.pl gromadzi numery IP komputerów w logach dostępowych. Gromadzone dane są wykorzystywane w celach administracyjnych i przy analizach statystycznych Użytkowników.
  3. Dane podawane podczas rejestracji on-line wizyty w Urzędzie Miasta w Gdańsku są gromadzone w docelowej bazie danych w celu zrealizowaniu usługi. Po minięciu daty wizyty dane zostają automatycznie usuwane. Cześć danych zostaje wykorzystana do analiz statystycznych użytkowników. Dane wykorzystywane do analiz to wiek i płeć użytkownika.
  4. Korzystając z wszelkiego rodzaju formularzy lub rejestracji w usługach na stronach portalu gdansk.pl użytkownika zostanie on poproszony o podanie danych. Zbierane dane służą do możliwości uruchomienia usługi oraz celów statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych . W każdym momencie może wystąpić o wykreślenie swoich oraz wyłączenia usługi.
metryczka publikacji