BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Oświetlenie parku im. Jana Pawła II W Gdańsku

WFO

W kwietniu została rozpoczęta realizacja zadania polegająca na przebudowie oświetlenia wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego Parku, łączącego aleję Rzeczpospolitej z ulicą Meissnera. W zakres zadania wchodzi wymiana słupów oświetleniowych wraz z niezbędnym zasilaniem. Oświetlenie parku składało się z latarni z oprawami z wkładami sodowymi o mocy 70W.

W efekcie realizacji zadania zostały zainstalowane nowe latarnie parkowe (25 szt.) z oprawami oświetleniowymi LED o mocy 41 W, dając w efekcie oszczędność energii w wysokości 8MWh.

Oświetlenie jest sterowane, z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowaniem oświetleniem ulicznym, który ma pozwolić m.in. na:

  •  płynną regulację mocy każdego źródła światła w zakresie 100% - 30% (niezależnie dla każdego źródła światła)
  •  automatyczne sterowanie czasem załączeń zgodnie z wbudowanym zegarem astronomicznym (niezależnie dla każdego źródła światła)
  •  zdalne sterowanie oświetleniem przez Internet
  •  detekcję, raportowanie i archiwizację zdarzeń, awarii i alarmów dla poszczególnych opraw oświetleniowych
  •  pomiar zużycia energii elektrycznej poszczególnych opraw

Koszt zadania wynosi 150.675 zł.

Na sfinansowanie zadania Miasto uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 42.000 zł, co stanowi ok. 28% kosztów zadania.

Prace zostały zakończone i oświetlenie uruchomione we wrześniu 2015r.

http://www.wfosigw.gda.pl/

metryczka publikacji