BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Ośrodek Promocji Zdrowia w Gdańsku

ul. Kołobrzeska 61
80-397 Gdańsk
tel.: 58 553 43 11
tel./fax: 58 553 53 34
e-mail : biuro@opz.gdansk.pl
www: www.opz.gdansk.pl

Status prawny jednostki
Jednostka budżetowa Miasta Gdańska. 

Kierownictwo:

Dyrektor: Marek Jankowski
e-mail: marek.jankowski@opz.gdansk.pl

Z-ca Dyrektora : Aleksandra Niedzielska
e-mail: ola.niedzielska@opz.gdansk.pl


Celem działalności Ośrodka jest:

Umacnianie potencjału zdrowia mieszkańców Gdańska poprzez realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego.

                                    
Zakresem działania Ośrodka jest w szczególności:

 1. Edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczności miasta Gdańska, w tym zwłaszcza dzieci i młodzieży,
 2. Opracowanie i realizację programów promocji zdrowego stylu życia i profilaktykę chorób cywilizacyjnych,
 3. Wspieranie badań naukowych w zakresie zdrowia publicznego,
 4. Wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Programy i usługi realizowane przez Ośrodek:

Programy promocji zdrowego stylu życia:

 • Zdrowe Życie Twojego Dziecka – interdyscyplinarny program promocji zdrowia dla dzieci w wieku 6 – 7 lat
 • Zdrowy Uczeń – kompleksowy program promocji zdrowia dla dzieci w wieku 9 – 11 lat
 • Gdańsk – jemy zdrowo – program wpierania placówek oświatowych w działaniach na rzecz podnoszeni jakości żywienia
 • Trzecie Wiek w Zdrowiu – interdyscyplinarny program promocji zdrowia dla osób w wieku emerytalnym

Więcej informacji: http://opz.gdansk.pl/programy/

Usługi edukacyjne:

 • Koszyk edukacyjny – zdrowie w szkole
 • Koszyk edukacyjny – zdrowie seniora

Więcej informacji: http://opz.gdansk.pl/koszyk-edukacyjny-zdrowie-w-szkole/


Budżet i mienie
:

Budżet na rok 2016: 1 272 000 zł
Majątek jednostki na rok 2016:      92 000 zł 


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • Uchwała Nr XLIII/525/96 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 1996 roku - o utworzeniu jednostki budżetowej i nadaniu statutu.
 • Uchwała Nr XI/239/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2007 roku - o nadaniu nowego statutu jednostki
 • Uchwała Nr XVII/517/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015 roku - o nadaniu jednostce nowej nazwy oraz zmian w statucie
metryczka publikacji