BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 30 listopada 2017 r., znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.15.2017.MBC.KLP.21,

w sprawie zawiadomienia społeczeństwa, że postępowanie wszczęte na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Narwickiej. Budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa drogi i chodnika wzdłuż głównego ciągu ul. Narwickiej, a także budowa oświetlenia nad chodnikiem dł. ok 500 m i oświetlenia ciągu pieszego od ul. Narwickiej do tunelu prowadzącego do ul. Kochanowskiego dł. ok. 170 m, budowa ciągu pieszego w ul. Narwickiej (odcinek od przejścia pod torami kolejowymi do ul. Narwickiej do drogi z płyt betonowych) długości 105 m i szerokości 3 m” w Gdańsku, zostało zakończone wydaniem decyzji znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.15.2017.MBC.KLP.18 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Do pobrania: Obwieszczenie RDOŚ (697.53 KB)

metryczka publikacji