BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.134.2017.PW.3, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miasta Gdańska, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż ul Myśliwskiej na odcinku od ul. Bulońskiej do ul. Gronostajowej”

Do pobrania: Obwieszczenie (848.48 KB)

metryczka publikacji