BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

znak RDOŚ-Gd-WOO.4207.135.2017.EG.3, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu pieszego na pieszo-rowerowy wzdłuż torów w Parku Steffensa”

Do pobrania: Obwieszczenie (826.84 KB)

metryczka publikacji