BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zawiadomienia, że na wniosek w sprawie przedsięwzięcia, pn II etap rewitalizacji i modernizacji Korytarza Kościerskiego wraz z modernizacją urządzeń srk oraz elektryfikacją odcinka linii kolejowych nr 201, 214, 229 i linii PKM”, wydano decyzję znak RDOŚ-Gd-WOO.4210.31.2015.JP.KP.36

Do pobrania: Obwieszczenie RDOŚ (395.06 KB)

metryczka publikacji