BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 09.05.2017 w sprawie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ku Ujściu w Gdańsku."

Do pobrania

Obwieszczenie (108.04 KB)

metryczka publikacji