BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie zawiadomienia stron postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej łączącej dzielnicę Osowa w Gdańsku z Miejską Siecią Ciepłowniczą GPEC”

Do pobrania

Obwieszczenie (209.29 KB)

metryczka publikacji