BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie RDOŚ w sprawie informacji, że w postępowaniu na wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ku Ujściu w Gdańsku”

Do pobrania

Obwieszczenie (89.11 KB)

metryczka publikacji