BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2017r.dot. realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania ul.Świętokrzyskiej (droga wojewódzka nr 221) z ul.Nową Łódzką wraz z budową węzła integracyjnego "Nowa Łódzka" w Gdańsku

Do pobrania

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28.09.2017r. (31.67 KB)

metryczka publikacji