BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, przyłącze energetyczne do budynku przy ul. Na Stępce 4

Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku,dotyczące wydania decyzji administracyjnej na budowę przyłącza energetycznego SN 15 kV do budynku przy ul. Na Stępce 4, znajdującego się na działkach nr 14/17, 14/18 obręb 100 i przechodzących przez działką nr 90/10 obręb 91 w Gdańsku

Do pobrania Obwieszczenie MKZ (198.54 KB)

metryczka publikacji