BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 8 września 2017r.w sprawie wydania opinii o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Zbieranie i przetwarzanie odpadów w zakładzie przy ul.Siennickiej W Gdańsku

Do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 8 września 2017r. (50.56 KB)

metryczka publikacji