BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r. zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa umocnienia dna wokół Wysypy Cumowniczej Pirsu Rudowego w Porcie Północnym w Gdańsku."

Do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 02.10.2017r. zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. (56.55 KB)

metryczka publikacji