BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ o zakończeniu prac dot. przygotowywanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.

Do pobrania

metryczka publikacji