BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ z dnia 30.10.2017r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot.modernizacji chodników na terenie Gdańska przy ul.Wiosłowej w edycji 2017.

Do pobrania

Obwieszczenie Dyrektora RDOŚ dot.modernizacji chodników przy ul.Wiosłowej - edycja 2017 (61.34 KB)

metryczka publikacji