BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Obwieszczenie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku dotyczące wydania decyzji administracyjnej dnia 5 marca 2018 r. obejmującej przebudowę i budowyę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. prof. Kieturakisa z odtworzeniem nawiierzchni biegnącej na terenie działek nr. 170/4, 170/5 198/9, 268, 336, 337/5, 349/1, 432/2, 437/4, 453, 455, 456, 461, 466/1, 466/2, 467, 468, 473/2 , 499 obręb 100 w Gdańsku zlokalizowanych w obrębie ulic Kamienna Grobla, ul. Toruńska, ul. Dobra,  ul. Reduta  Wilk,  ul. Reduta  Wyskok,  ul. Prof.  Zdzisława  Kieturakisa, ul. Reduta Miś. Budowa będzie prowadzona w wykopach otwartych i przewietami sterowanymi.

Plik do pobrania Obwieszczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku (228.64 KB)

metryczka publikacji