BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Miejski Rzecznik Konsumentów

anonim_women

p.o. Miejski Rzecznik Konsumentów
Joanna Popik

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
pokój nr 103 A (parter)
tel.: +48 58 323 70 11
fax: +48 58 305 34 52
e-mail:
mrk@gdansk.gda.pl

adres korespondencyjny:
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8 / 12

poniedziałek 8:00 - 16:00
środa 10:00 - 17:00
czwartek 8:00 - 16:00

OGÓLNOPOLSKA  INFOLINIA  KONSUMENCKA:  801 440 220

Infolinia jest czynna w dni powszednie w godzinach 8:00-18:00. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej.


Miejski Rzecznik Konsumentów, po wcześniejszym umówieniu, udziela konsumentom porad i informacji osobiście w swojej siedzibie.

W celu uniknięcia kolejek, terminy wizyt osobistych prosimy ustalać telefonicznie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Uwaga!
Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, (…) prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Gdańsku udziela pomocy wyłącznie mieszkańcom Gdańska.

Mieszkańcy innych powiatów/miast mogą uzyskać pomoc rzecznika konsumentów w swoim powiecie/mieście. Dane teleadresowe właściwego rzecznika można ustalić w starostwie powiatowym, urzędzie miasta lub korzystając z wykazu rzeczników publikowanego na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W jakich sprawach może pomóc Rzecznik?

Gdzie szukać pomocy? - adresy i telefony

Punkty Bezpłatnej Pomocy Prawnej w Gdańsku

Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych

Reklamacja towaru
Z dniem 25 grudnia 2014r. weszły w życie nowe przepisy, regulujące prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy w przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz zawierania umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa.
Do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. stosuje się przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.


Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Przepisy obowiązujące do umów zawartych przed dniem 25 grudnia 2014r.

Przepisy obowiązujące do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.


Polubowne formy rozstrzygania sporów


Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. ADR)

Klauzule niedozwolone

Ubezpieczenia z funduszami inwestycyjnymi - działania UOKiK

Kredyty hipoteczne w CHF - kompendium wiedzy UOKiK

Kredyt konsumencki

Upadłość konsumencka


Zastrzeganie utraconych dokumentów


Konsumencie, uważaj - informacja Prezesa UOKiK w sprawie windykacji prowadzonej na rzecz Polskie Centrum Telemedyczne Sp. z o.o.

UWAGA:
informacje dotyczące postępowań, toczących się wobec spółki Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. (dawniej: Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.) w związku z praktykami stosowanymi przez przedstawicieli handlowych spółki.

UWAGA: W związku z wszczęciem śledztwa wobec firmy PGT S.A. (spółka oferująca usługi telekomunikacyjne pod nazwą Telefonia Polska Razem), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwraca się do wszystkich pokrzywdzonych przez PGT S.A. z prośbą o zgłoszenie sprawy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie (ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa), z powołaniem na sygnaturę sprawy: PO III.Ds.35.2016. Szczegółowe informacje w tej sprawie znajdują się na stronie UKE - link. Ostrzeżenie konsumenckie UOKiK  - link.

SMS-y Premium - komunikat UOKiK

Ostrzeżenia konsumenckie UOKiK


Przydatne formularze:

Zgłoszenie reklamacji w trybie rękojmi:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

Wniosek o interwencję do rzecznika konsumentów:

Wnioski o podjęcie interwencji należy składać na piśmie lub drogą elektroniczną poprzez ePUAP - link.

Wnioski dostarczane poza platformą ePUAP można złożyć osobiście w siedzibie rzecznika, w Zespołach Obsługi Mieszkańców albo wysłać na adres korespondencyjny.