BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Konkursu na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów pub

Zarządzenie nr 420/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017” przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

Zarządzenie 420/17 z dnia 15 marca 2017 r. (280.66 KB)

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

Załącznik - szczegółowe warunki organizacji konkursu (540.26 KB)


Załącznik nr 1 

Załącznik nr 1 (595.9 KB)


Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 (701.95 KB)


Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 (161.42 KB)


Fasady