BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: "Specjalistyczne poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pra

Nazwa oferenta

Tytuł projektu zgodny z ofertą

Przyznana kwota dotacji

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

„Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy osób niepełnosprawnych”

60 000,00 PLN

metryczka publikacji