BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Gdański Ośrodek Sportu

logo_GOS  

Gdański Ośrodek Sportu

ul. Traugutta 29
80-221 Gdańsk
tel.: +48 (58) 524 34 73
fax +48 (58) 524 34 93
e-mail: biuro@sportgdansk.pl
adres www: www.sportgdansk.pl

NIP 583-001-05-79
REGON 000589228
PEKAO S.A. 70 124012681111001038603968

Status prawny jednostki: jednostka budżetowa Miasta Gdańska

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godzinach: 7.30 – 15.30

Dyrektor GOS przyjmuje interesantów w sprawach skarg i interwencji: w każdą środę, w godzinach 10.00-11.00.


Dyrekcja:

Dyrektor – Leszek Paszkowski

Z-ca dyrektora ds. technicznych – Janusz Podraska

Z-ca dyrektora ds. usług i imprez sportowo rekreacyjnych – Kamil Koniuszewski

Sekretariat – kierownik ds. organizacyjno-administracyjnych: Monika Zakrzewska
tel. +48 58 524-34-73, 501-596-316
faks +48 58 524-34-93
e-mail: biuro@sportgdansk.pl

Dział promocji i komunikacji - starszy specjalista do spraw komunikacji: Grzegorz Pawelec
tel. +48 58 524-34-63, 517-806-641
e-mail: grzegorz.pawelec@sportgdansk.pl

Główny księgowy: Janusz Zbiciński
tel. +48 58 520-44-00, +48 798-709-004
e-mail: janusz.zbicinski@sportgdansk.pl
Księgowość:
tel. +48 58 320-85-12, +48 58 524-34-94, +48 506-173-764

Dział Kadr i płac – główny specjalista do spraw kadr i płac: Olga Romanowska
tel. +48 58 341-89-38, +48 516–042-255
e-mail: olga.romanowska@sportgdansk.pl

Dział Usług – kierownik: Agata Rudzińska
tel. +48 58 524-18-51, +48 517-806-587, +48 507-660-894
e-mail: agata.rudzinska@sportgdansk.pl

Dział Imprez – kierownik: Radosław Szauer
tel. +48 58 511-01-09, +48 517-806-524
e-mail: radoslaw.szauer@sportgdansk.pl,  imprezy@sportgdansk.pl

Dział Informatyki – Daniel Grzybowski
tel. + 48 320-85-11, +48 501- 091- 004
e-mail: daniel.grzybowski@sportgdansk.pl

Armator jednostki STS Generał Zaruski

STS „Generał Zaruski” – kierownik: Biura Armatorskiego: Krzysztof Dębski

ul. Chlebnicka 21/10: tel. +48 58 320-84-80, 506-036-022

e-mail: krzysztof.debski@sportgdansk.pl

Obiekty GOS

Stadion Miejski - kierownik: Aleksandra Suwara
ul. Traugutta 29
tel. +48 58 524-18-52, 501-026-582
e-mail: aleksandra.suwara@sportgdansk.pl

Stadion żużlowy im. Z. Podleckiego – kierownik: Zbigniew Senger
ul. Zawodników 1
tel. +48 58 346-30-27, 517-806-577
e-mail: zbigniew.senger@sportgdansk.pl

Pływalnia kryta – kierownik: Wojciech Groszewski
ul. Chałubińskiego 13
tel. +48 58 320-74-30, 517-806-662
e-mail: wojciech.groszewski@sportgdansk.pl

Pływalnia kryta – kierownik: Paulina Kalkowska
ul. Siedleckiego 14
tel. +48 58 320-74-32, +48 513-953-996
e-mail: paulina.kalkowska@sportgdansk.pl

Obiekty Sportowe Przymorze – kierownik: Krzysztof Jagła
tel. +48 58 553-27-58, 517-806-645
e-mail: krzysztof.jagla@sportgdansk.pl
1. Miejska Hala Sportowa, ul. Kołobrzeska 61 w Gdańsku
2. Kraina Zabawy przy ul. Dąbrowszczaków
3. Obiekt Sportowy przy ul. Dąbrowszczaków 13
    Operator:
Sport Halls s.c.
    tel. +48 509 024 105

Dział Obiektów Hydrotechnicznych: Marina oraz Przystanie Żeglarskie
– kierownik: Monika Rynkowska
ul. Szafarnia 6
tel./faks +48 58 301-33-78, 517-806- 565
e-mail: monika.rynkowska@sportgdansk.pl

Obiekt sportowy przy ul. Zielonogórskiej – kierownik: Rafał Łagoda
ul. Zielonogórska 4
tel. +48 58 300-05-03, faks +48 58 302-62-75, +48 517-806-560
e-mail: rafal.lagoda@sportgdansk.pl

Przystań Jachtowa Górki Zachodnie – kierownik: Marek Lenard
ul. Przełom 9
tel. +48 58 524-18-08, +48 517-806-529
e-mail: marek.lenard@sportgdansk.pl
Opearator: Jachtklub Stoczni Gdańskiej
tel. +48 58 307-31-15

Kąpieliska i obiekty nadmorskie – kierownik: Łukasz Iwański
tel. +48 58 302-36-99, +48 517-806-588
e-mail: lukasz.iwanski@sportgdansk.pl
www.kapieliskagdansk.pl


Centrum Ratownictwa Wodnego - telefon czynny całodobowo  +48 601 689 970
Zgłaszanie zanieczyszczeń oraz uwag – telefon czynny całodobowo +48 58 524-18-53

Kompleks Sportowy  przy ul. Hallera 201
Operator:
Stowarzyszenie Gdański Klub Sportowy Gedania 1922
tel./fax. +48 58 520-11-88

Tor motokrosowy przy ul. Borkowskiej
Operator:
Gdański Auto Moto Klub
tel./fax +48 58 763-49-79

Kompleks Piłkarski przy ul. Meissnera
Operator: Stowarzyszenie Klub Tenisowych Asów
tel. 508-507-404

Kpmleks sportowy przy Al. Grunwaldzkiej 244 -kierownik: Andrzej Wypasek
Al. Grunwaldzka 244
tel. +48 519 -709 -354
e-mail:
piotr.derkowski@sportgdansk.pl

Place  zabaw: Piotr Derkowski
tel. +48 508-507-404
ul. Fundacyjna
ul. De Gaullea, Dunikowskiego
ul. Dworska
ul. Kochanowskiego
ul. Jana Pawła II
ul. Dolna Brama
ul. Królewskie Wzgórze

Osiedlowe Skateparki : Piotr Derkowski
tel. 508-507-404
Dolne Miasto przy Szkole Podstawowej nr 65
Suchanino przy ul. Kamieńskiego
Chełm przy ul. Zielonogórskiej
Osowa, przy ul. Diany i Heleny


Gdański Ośrodek Sportu zwany dalej GOS, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

  1. przepisów ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446;zm. 2016 r. poz. 1579),
  2. przepisów ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1870),
  3. przepisów ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2016 r., poz.1047 ze zm.),
  4. przepisów ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. 2016 r., poz. 573 ze zm.),
  5. przepisów ustawy z dnia 25.06. 2010 r. o sporcie ( Dz. U. 2016 r. poz. 176 ze zm.)
  6. aktami prawa miejscowego,
  7. Statutu GOS.

Zamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR:
Profil nabywcy
Informacje o nowych ogłoszeniach
Informacje o postępowaniach rozstrzygniętych
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR:

Informacje o nowych ogłoszeniach
Informacje o postępowaniach rozstrzygniętych

Przetargi, dzierżawy, konkursy ofert:

Nowe ogłoszenia
Informacje o rozstrzygniętych postepowaniach

metryczka publikacji