BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

 

nowe_logo_DRMG Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.: 58 320 51 00
fax: 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.pl, drmg@drmg.gdansk.pl
adres www: www.drmg.gdansk.pl
Status prawny jednostki: DRMG jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska nie posiadającą osobowości prawnej.


Kierownictwo / struktura organizacyjna

Dyrektor Naczelny: Włodzimierz Bartosiewicz
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji: Ewa Zielińska
tel.: +48 58 320 51 00

Z-ca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji: Jarosław Kińczyk
tel.: +48 58 320 51 11

Z-ca Dyrektora ds. Planowania i Budżetu: Wiesław Galikowski

tel.: +48 58 320 51 29

WAŻNIEJSZE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

Biuro Organizacji i Zarządzania

Dyrektor Biura: Ewelina Lubińska- Skowron
tel.: +48 58 722 89 01


Biuro Zamówień Publicznych

Dyrektor Biura: Krzysztof Małkowski
tel.: +48 58 320 51 07


Zespół ds. Prawnych

Koordynator: Alicja Kornowicz
tel.: +48 58 320 51 06


Biuro Finansowo – Księgowe

Dyrektor Biura - Główna Księgowa: Danuta Malinowska
tel.: +48 58 320 51 02Biuro Przygotowania Zadań Kubaturowych

Dyrektor Biura: Paweł Żmuda Trzebiatowski
tel.: +48 58 320 51 01


Pion Realizacji Inwestycji 

Biuro Realizacji Zadań Kubaturowych

Kierownik: Rafał Król
tel.: +48 58 320 51 37


Biuro Realizacji Zadań Drogowych

Kierownik: Joanna Kopeć
tel.: +48 58 320 51 04


Zespół ds. Awarii

Koordynator: Waldemar Dubowski
tel.: +48 58 320 51 33


Biuro Odbiorów i Przeglądów Gwarancyjnych 

Kierownik: Jerzy Chołuj
tel.: +48 58 722 89 01


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności DRMG jest obsługa inwestycji i remontów:
- przygotowanie i realizacja inwestycji Gminy Miasta Gdańska,
- planowanie, przygotowanie i realizacja remontów obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska,
- udzielanie zamówień publicznych w imieniu Gminy Miasta Gdańska w zakresie inwestycji i remontów Gminy.


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki
Uchwała Nr XXXVI/1176/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2005 r. wprowadzająca Statut Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej (866.76 KB)

Informację przygotował: Agnieszka Zakrzacka, tel.: 58 320 51 00, e-mail: drmg@drmg.gdansk.pl

 

 
 

Dyrektor Jednostki przyjmuje w ramach skarg i interwencji
w środy w godzinach od 10.00 do 11.00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
 
 
metryczka publikacji